Referinsjeramt Frysk

Een basisdocument, opgesteld door Theun Meestringa (SLO) en Anita Oosterloo (Taal en Educatie), vormt het referinsjeramt Frysk (rrF, afûk 2015). Het rrF is gebaseerd op het ERK, maar in verband met de hanteerbaarheid voor de gebruikers is het ERK aan de hand van het referentiekader taal (Nederlands) van Meijerink geherordend met betrekking tot de niveaubeschrijvingen. De indeling van het rrF sluit dus aan bij het referentiekader taal: er is net als in het referentiekader taal eerst een algemene omschrijving, gevolgd door kenmerken van de taak en kenmerken van de tekst. De ‘kenmerken van de taakuitvoering’ uit het referentiekader taal zijn in het rrF benoemd als kenmerken van de tekst.

In de klas kan het rrF het niveau van taalbeheersing in het Fries inzichtelijk maken voor leerling en leraar. Leerlingen kunnen zien wat zij al kunnen en ook wat zij moeten doen om een hoger beheersingsniveau te bereiken. Het biedt ze mogelijkheden tot zelfbeoordeling en tot zelfplanning. Het geeft leraren een kader bij het geven van feedback en ondersteuning aan een leerling. Ook biedt het de mogelijkheid om te differentiëren: leerlingen kunnen werken aan die aspecten van taal waar zij (meer) training in nodig hebben.
Reitze Jonkman