Category Archives: Podium

Referinsjeramt Frysk

Een basisdocument, opgesteld door Theun Meestringa (SLO) en Anita Oosterloo (Taal en Educatie), vormt het referinsjeramt Frysk (rrF, afûk 2015). Het rrF is gebaseerd op het ERK, maar in verband met de hanteerbaarheid voor de gebruikers is het ERK aan de hand van het referentiekader taal (Nederlands) van Meijerink geherordend met betrekking tot de niveaubeschrijvingen. De indeling van het rrF sluit dus aan bij het referentiekader taal: er is net als in het referentiekader taal eerst een algemene omschrijving, gevolgd