Tag Archives: Onderwijscongres

Archief: Onderwijscongres meertaligheid voor basis- en voortgezet onderwijs 22 april 2015

Op 22 april 2015 heeft een groot onderwijscongres voor het Friese basis- en voortgezet onderwijs in Drachten plaatsgevonden. Met workshops over Fries en Engels als vak- en voertaal, het nieuwe Evaluatiesysteem Fries en presentaties over recent onderzoek naar meertalig onderwijs en nog meer actuele zaken. Zo werd de nieuwe webstek van het Evaluatiesysteem Fries, genaamd ‘Grip’ (http://www.grip.frl) opengesteld. Grip zal verder worden uitgewerkt tot het Friese leerlingvolgsysteem van en voor de scholen. Op de stek worden de nieuwe producten gepresenteerd die